Наші вакансії

Вакансія ріелтора

                      Посадова інструкція ріелтора

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор_____________________

___________________  (ПІБ)

«________» _____________ ____ р

 

                                      1. Загальні положення

 

1.1. Ріелтор відноситься до категорії технічних виконавців.

1.2. Ріелтор призначається на посаду і звільняється з неї наказом директора організації.

1.3. Ріелтор підпорядковується безпосередньо директору організації.

1.4. На час відсутності  ріелтора його права і обов'язки виконує помічник ріелтора, або  особа, призначена у встановленому порядку.

1.5. На посаду ріелтора призначається особа, яка має вищу або середню професійну освіту і спеціальну підготовку (курси ріелторів) за встановленою програмою без пред'явлення вимог до профілю та стажу роботи.

1.6. У своїй діяльності  ріелтор користується послугами помічника ріелтора для підвищення ефективності робіт.

1.7. Ріелтор повинен знати:

- нормативні правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи, що регулюють операції з нерухомістю;

- діючі розцінки на послуги з оформлення операцій з нерухомістю;

- основи ринкової економіки;

- агентства, що працюють на ринку нерухомості, контактні дані агентств, і види надаваних ними послуг;

- основи ринкової економіки;

- умови оподаткування юридичних і фізичних осіб;

- організацію здійснення операцій з нерухомістю;

- правила і порядок укладення договорів і оформлення необхідних документів, пов'язаних з купівлею-продажем і орендою нерухомості;

- методи аналізу і порядок збору, обробки і передачі інформації про ринок нерухомості;

- кон'юнктуру ринку нерухомості і методи дослідження ринку, порядок збору та обробки інформації про ринок нерухомості;

- основні вимоги стандартів, технічних, якісних та інших характеристик, що пред'являються до об'єктів нерухомості;

- порядок проведення оглядів і методи оцінки об'єктів купівлі-продажу і оренди;

- діючі цінники та прейскуранти;

- організацію рекламної роботи і правила рекламування об'єктів нерухомості;

- основи земельного, житлового та трудового законодавства;

- основи психології, прийоми і методи ділового спілкування і ведення переговорів, правила встановлення ділових контактів, етику ділового спілкування;

- правила і норми охорони праці;

- правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.8. Ріелтор керується в своїй діяльності:

- законодавчими актами України;

- Статутом підприємства, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними актами компанії;

- наказами та розпорядженнями керівництва;

- цією посадовою інструкцією.

 

2. Завдання та обов'язки ріелтора

 

Ріелтор  виконує такі посадові обов'язки:

 

2.1. Здійснює роботу з купівлі, продажу або оренді нерухомості від імені і за дорученням клієнтів.

2.2. Отримує і обробляє інформацію про майно, що продається або здається в оренду, і про вимоги потенційних покупців або орендарів.

2.3. Вивчає попит і пропозицію на ринку нерухомості.

2.4. Реєструє пропозиції, що поступають з продажу або передачі в оренду об'єктів нерухомості, проводить їх ознайомлювальний огляд.

2.5. В окремих випадках укладає ексклюзивні договори між власниками і агентством.

2.6. Здійснює пошук потенційних покупців і орендарів, встановлює з ними ділові контакти.

2.7. Організовує ознайомлення покупців або орендарів з продаваним або здаються об'єктом нерухомості.

2.8. Оформляє заявки покупців, підбирає або пропонує варіанти продажів або найму.

2.9. Погоджує договірні умови, оформляє операції з нерухомістю.

2.10. Надає допомогу клієнтам в зборі необхідних документів і оформленні угод.

2.11. Інформує клієнтів про відповідних пропозиціях, консультує з питань, що стосуються характеристики даних об'єктів нерухомості і ступеня відповідності їх певним вимогам.

2.12. Організовує підписання договорів купівлі-продажу або передачі в оренду об'єктів нерухомості.

2.13. Сприяє своєчасному оформленню необхідних клієнтам для укладання угоди документів, забезпечує їх збереження.

2.14. Представляє інтереси клієнтів для укладення угоди документів, забезпечує їх збереження.

2.15. Представляє інтереси клієнтів при здійсненні взаємодії з іншими фахівцями агентства і інших установ, які беруть участь в оформленні угод.

2.16. Складає встановлену звітність про виконану роботу.

 

3. Права ріелтора

 

Ріелтор має право:

 

3.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

3.3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

3.4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків і прав.

 

4. Відповідальність ріелтора

 

Ріелтор  несе відповідальність за:

 

4.1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. Правопорушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

5. Умови роботи

 

Режим роботи головного ріелтора визначається відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 

 

 

 

З функціональними обов’язками ознайомлений ________________________________

 

 

 

Вакансія  Консультанта

 

 

                  Посадова інструкція помічника ріелтора

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор_____________________

___________________  (ПІБ)

«________» _____________ ____ р

                                1. Загальні положення

1.1. Помічник ріелтора відноситься до категорії технічних виконавців.

1.2. Помічник ріелтора призначається на посаду і звільняється з неї наказом директора організації.

1.3 Помічник ріелтора підпорядковується безпосередньо головному ріелтору, іншому ріелтору (ріелторам)за яким він закріплений, адміністратору по SRM системі та іншим працівникам по роботі з нерухомістю.

1.4. На час відсутності помічника ріелтора його права і обов'язки виконує сам ріелтор або особа, призначена у встановленому порядку.

1.5. На посаду помічника ріелтора призначається особа, яка має середню професійну освіту , при можливості спеціальну підготовку (курси) за встановленою програмою без пред'явлення вимог до профілю та стажу роботи

1.6. Помічник ріелтора повинен знати:

- нормативні правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи, що регулюють операції з нерухомістю;

- діючі розцінки на послуги з оформлення операцій з нерухомістю;

- агентства, що працюють на ринку нерухомості, контактні дані агентств, і види надаваних ними послуг;

- можливість здійснення операцій з нерухомістю;

- правила і порядок укладення договорів і оформлення необхідних документів, пов'язаних з купівлею-продажем і орендою нерухомості;

- методи аналізу і порядок збору, обробки і передачі інформації про ринок нерухомості;

- основні вимоги стандартів, технічних, якісних та інших характеристик, що пред'являються до об'єктів нерухомості;

- порядок проведення оглядів і методи оцінки об'єктів купівлі-продажу і оренди;

- діючі цінники та прейскуранти;

- організацію рекламної роботи і правила рекламування об'єктів нерухомості;

- основи земельного, житлового та трудового законодавства;

- основи психології, прийоми і методи ділового спілкування і ведення переговорів, правила встановлення ділових контактів, етику ділового спілкування;

- графічні редактори на базовому рівні;

- вміти фотографувати і створювати фотозображень;

- правила і норми охорони праці;

- правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.7. Ріелтор керується в своїй діяльності:

- законодавчими актами України;

- Статутом підприємства, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними актами компанії;

- наказами та розпорядженнями керівництва;

- цією посадовою інструкцією.

 

2. Завдання та обов'язки помічника ріелтора

Помічник ріелтора виконує такі посадові обов'язки:

2.1. Створює та розміщує рекламні оголошення на різноманітних платформах.

2.2. Отримує і обробляє інформацію про майно, що продається або здається в оренду, і про вимоги потенційних покупців або орендарів.

2.3. Напрацьовує клієнтську базу.

2.4. Реєструє пропозиції, що поступають з продажу або передачі в оренду об'єктів нерухомості, проводить їх ознайомлювальний огляд.

2.5. Веде первинну документацію на вимога ріелтора (ріелторів) за яким він закріплений.

2.6. Здійснює виїзди на об’єкти у разі потреби,

2.7. Організовує ознайомлення покупців або орендарів з продаваним або здаються об'єктом нерухомості.

2.8. Оформляє заявки покупців, підбирає або пропонує варіанти продажів або найму.

2.9. Сприяє своєчасному оформленню необхідних клієнтам для укладання угоди документів, забезпечує їх збереження.

2.10. Представляє інтереси ріелтора ріелтора (ріелторів) за яким він закріплений при здійсненні взаємодії з іншими фахівцями агентства і інших установ, які беруть участь в оформленні угод.

2.11. Складає встановлену звітність про виконану роботу.

 

3. Права помічника ріелтора

Помічник ріелтора має право:

3.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

3.3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

3.4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків і прав.

 

4. Відповідальність помічника ріелтора

 

Помічник ріелтора несе відповідальність за:

4.1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. Правопорушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

5. Умови роботи

 

Режим роботи помічника ріелтора визначається відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 

 

 

З функціональними обов’язками ознайомлений ________________________________

 

 

 

 

Замовити зворотній дзвінок